Ви сте овде
Насловна > Вести > Потребно је више времена да се усклади политика приватности у складу за Законом о заштити података о личности

Потребно је више времена да се усклади политика приватности у складу за Законом о заштити података о личности

Чачак – Закон о заштити података о личности направљен је по узору на општу уредбу Европске уније. Наш нови закон донет је у новембру 2018. године а општа уредба ЕУ донета је у мају исте године, рекао је адвокат Лазар Петровић из Чачка који је данас упознао новинаре са подацима о личности који морају бити заштићени, али и са новинарским изузетком према коме одређени подаци личности могу бити доступни, а све у циљу спречавања ненамерног кршења законске регулативе у свакодневном новинарском раду.

„За непоштовање су прописане казне до 20 милиона евра. Оно што је проблем код нас је што су земље ЕУ добиле грејс период да ускладе своју политику приватности од две године, док је у нашој држави он свега девет месеци, што је јако кратко”, рекао је Петровић.

Адвокат Лазар Петровић 

Он је навео да се личним подацима сматрају сви они подаци на основу којих можемо несумњиво и на недвосмислен начин утврдимо о ком се лицу ради и на кога се односи.

„Иако се право на приватност и право на заштиту података о личности често поклапају, не подразумева се да свако објављивање података о неком лицу недозвољено задире у нечију приватност, и обрнуто – да је свако изношење нечијих личних прилика, незаконита обрада података о личности”, истиче Петровић.

Новинарка Вукосава Лазовић напомиње да нови закон јесте усвојен али да је то још увек непознат терен за новинарску професију.

„Немамо примере и још увек се не воде поступци по том новом Закону. У принципу оно што смо ми схватиили је да смо ми на веома клизавом терену и да о свему мора да се води рачуна. На крају како ја као новинар да проценем да ли та информација, фотографија или нешто до чега сам дошла је много важнија за јавно информисање и да превагу узима слобода изражавања над слободом о приватности”, казала је Лазовић.

Право новинара на слободу изражавања није апсолутно. Новинари имају права и одговорности. У том смислу, израз „права“ се тумачи као предност новинара да се баве својом професијом и извештавају о питањима од јавног интереса, док израз „одговорности“ значи да треба да поступају у доброј вери и дају тачне и поуздане информације у складу са етиком новинарства.

Медији су некада имали директан контакт са компанијама или лицима а данас су укључени посрдници као што је Гугл и друштвене мреже.

Начело транспаретности постојало је и раније, то је да се лице чије се лице обрађује буде обавештено о свим околностима обраде, док данас то због посредника и није случај.

 

УММР

 

Top