Ви сте овде
Насловна > News > Синдикат РТС најавио штрајк, Бујошевић: Одлука незаконита

Синдикат РТС најавио штрајк, Бујошевић: Одлука незаконита

Синдикат РТС „Независност“ донео је одлуку о ступању у штајк упозорења, 17. маја у 13 часова и трајаће један сат „прекидом рада и окупљањем запослених у кругу пословног простора послодавца, Абердарева 1 – пакринг простор“.

У саопштењу Синдикат захтева „враћање 10 одсто незаконито отетих зарада у Јавној медијској установи РТС, потписивање споразума о динамици исплате ових 10 одсто из претходног периода и повећање зарада кроз измену Колективног уговора код послодавца“. Синдикат под тим подразумева повећање цене рада, повећање топлог оброка, повећање регреса и корекцију коефицијената за поједина занимања.

Захтева се и учешће синдиката у изради нове Систематизације и организације РТС, као и пријем у сталних радни однос свих хонорарних сарадника. Према саопштењу, запослени Радио Београда придружиће се запосленима у Абердаревој 1, док ће запослени у дописништвима РТС штрајк упозорења започети прекидом рада у 12 часова, окупљањем у својим просторијама.

Како се наводи у саопштењу, интересе запослених ће заступати и у њихово име водити Штрајкачки одбор у саставу: Драган Милановић Пилац, председник, и чланови Дане Марковски, Драган Поповић, Весна Гаврик и Бојан Босиљчић.

Одбор повереника „позива послодавца да са Штрајкачким одбором одмах по добијању Одлуке о ступању у штрајк упозорења отпочне преговоре за споразумно решавање испостављених штрајкачких захтева“. Одлука се доставља и Управном одбору и послодавцу, „чиме је, истовремено, у складу са Законом о штрајку, извршена најава штрајка упозорења“, наводи Одбор повереника Синдиката РТС „Независност“. У саопштењу се подсећа да руководство РТС, пре одлуке о штрајку упозорења, није реаговало на два Отворена писма која су му упућена о проблемима у РТС.

Бујошевић: Незаконита најава штрајка

Генерални директор РТС Драган Бујошевић оценио је у данашњем саопштењу да Одлука Синдиката РТС „Независност“ о ступању у штрајк упозорења „није донета у складу са одредбама Закона о штрајку“, али да је послодавац спреман да одговори на постављене захтеве.

У саопштењу Бујошевић подсећа да је делатност Јавног медијског сервиса РТС делатност од јавног интереса, због чега је Синдикат био у обавези да Одлуку о ступању у штрајк донесе у складу са чланом 12. Закона о штрајку.

„Свесни сте да оганизатори штрајка и учесници у штрајку који није организован у складу са Законом не уживају заштиту у смислу члана 14. став 1. Закона о штрајку“, указује Бујошевић.

Он, међутим, истиче да је, „и поред незаконите најаве ступања у штрајк упозорења, послодавац спреман“ да одговори на захтеве које је Синдикат РТС „Независност“ навео у Одлуци.

Поводом захтева за враћање 10 одсто „отетих“ од зарада запослених у РТС, Бујошевић констатује да је он незаконит и да су зараде умањене поштовањем одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Реагујући на захтев за повећање зараде кроз измену Колективног уговора код послодавца, Бујошевић подсећа да је Колективни уговор за РТС потписан 31.децембра 2014. на период од три године.

„Имајући у виду да 31.12.2017. године истиче важење Колективног уговора, спремни смо да од септембра месеца образујемо одбор за преговоре“, наглашава Бујошевић.

Према његовом објашњењу, тај одбор ће и о повећању зарада „у циљу закључења колективног уговора код послодавца“.

Изјашњавајући се о захтеву да синдикат учествује у изради нове Систематизације и организације РТС, Бујошевић напомиње да, на основу Закона о раду и по одредбама Статута РТС, „генерални директор РТС доноси акте о систематизацији послова и задатака и организацији рада РТС“.

Колективни уговор РТС, подсећа Бујошевић, таксативно наводи о којим је питањима послодавац обавезан да обавештава Одборе репрезентативних синдикалних организација.

Измена Правилника о систематизацији и организацији послова није наведена као обавеза Послодавца, напомиње Бујошевић, који сматра да је зато нејасно на коју се законску обавезу синдикат позива у Одлуци.

Поводом захтева за пријем свих хонорарних сарадника у стални радни однос, Бујошевић истиче да је „послодавац, закључно са априлом, засновао радни однос на неодређено време са укупно 191 запосленим“.

„Уколико потребе посла то буду захтевале,послодавац ће засновати радни однос са још лица“, најављује Бујошевић. Он закључује да Синдикат РТС „Независност“ Одлуком о ступању у штрајк упозорења не штити економске и пословне интересе по основу рада, будући да захтеве које наводи „или је незаконито спровести у дело или су већ спроведени у дело“.

Извор: ФоНет

Оставите одговор

Top